De snelle, tijdelijke inzet van HRM Advance biedt de oplossing


IM-Register 

Anton Raaymakers is geregistreerd Interim manager.

Interim Management vervult een grote rol in bedrijven, organisaties en bij de overheid.
Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op tijdelijke managers om organisaties te helpen veranderingen door te voeren, hun processen te herijken of ze weerbaarder te maken in hun markt. Ook is er sprake van vervanging, specialistische ondersteuning of het managen van afgebakende projecten.

Specifiek werk waarvoor managers nodig zijn die niet alleen in hun vakgebied of discipline gepokt en gemazeld zijn, maar die ook het vak van Interim Management beheersen.

Wat is het IM-Register?

Een onafhankelijk, openbaar en actueel Register waarin zichtbaar is welke personen en organisaties in Nederland op professionele basis Interim Management aanbieden en realiseren. Aan opname in het Register gaat een objectieve en gedegen toetsing vooraf. Door frequente hertoetsing blijft het Register actueel.

Het IM-Register dient géén commercieel belang. Het doel is bij te dragen aan het zichtbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van Interim Management bij onder meer opdrachtgevers. In de opgestelde Gedragscode worden normen en spelregels vastgelegd die geregistreerden hanteren in het uitoefenen van hun beroep en het uitvoeren van opdrachten. Hiermee heeft de beroepsgroep een kwaliteitsinstrument dat het doen en laten van de Registermanager transparant en toetsbaar maakt.

Bovendien: een toetssteen voor opdrachtgevers bij de selectie van kandidaten.

Wat is de essentie van de Gedragscode voor de Interim Manager én het Bureau?
 
 – Interim Management is het hoofdberoep,
 – de betrokkenheid van de Registermanager is altijd tijdelijk,
 – de Registermanager en het Bureau stellen zich toetsbaar op,
 – de opdrachtuitvoerder is per definitie onafhankelijk en ter zake kundig,
 – de Registermanager beschikt aantoonbaar over ruime Interim Management
   ervaring,
 – de Gedragscode wordt – zonder voorbehoud – onderschreven,
 – de Registermanager onderwerpt zich aan de Tuchtrechtspraak,
 – het belang van een gestructureerde vorm van professionele reflectie op de
   kwaliteit van de opdrachtuitvoering is vanzelfsprekend (via schaduw-
   management, intervisie of collegiale counseling),
 – er wordt voortdurend gewerkt aan de eigen ontwikkeling als vakman/-vrouw.

 Registermanagers (ingeschreven in het IM-Register) zijn onder meer herkenbaar aan de toevoeging “rm” achter de naam.

 Kijk voor meer info op www.imregister.nl.