Onafhankelijk, snel inzetbaar en resultaatgericht 

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Capaciteitsreductie, efficiency verbetering en rendementsverhogende maatregelen zijn key-performance indicatoren voor vele organisaties. Uiteraard gelden deze indicatoren ook voor de HRM afdeling. Vaak moet deze afdeling zich “lean and mean” organiseren en binnen een minimaal personeelsbudget opereren. Dit leidt dan ook vaak tot de behoefte om zowel kwalitatief alsmede kwantitatief een beroep te doen op externe adviesbureaus.

Is dit binnen uw organisatie ook het geval dan biedt HRM Advance BV u ondermeer de navolgende diensten:

 • HRM beleidsadvisering;
 • Organisatieontwikkeling;
 • Personeelsplanning;
 • Instroom- , doorstroom- en uitstroombeleid;
 • Werving & Selectie;
 • Arbeidscontracten en arbeidsrecht;
 • Ontwikkeling van arbeidsvoorwaardelijke en personele regelingen;
 • Advisering inzake werkgevers-/werknemersverzekeringen;
 • Functie-indeling en classificatie;
 • Ontwikkeling van beoordeling- en beloningssystemen;
 • Management Development;
 • Opleiding en training;
 • Ziekteverzuim en Arbobeleid;
 • Conflictbemiddeling en ontslag.