De snelle, tijdelijke inzet van HRM Advance biedt de oplossing

De verplichting tot het voeren van een verzuimbeleid is al sinds jaar en dag vastgelegd in de Arbo-wet en is dus niets nieuws. Oplopende werkdruk, hoge verzuimcijfers en veranderende wetgeving met daarin rollen voor de werkgever en werknemer nopen er echter toe het verzuimbeleid continue door te lichten, de doelstellingen van dit beleid, de taak en de rol van de werkgever en werknemer opnieuw te bepalen. Wat te denken van de hoge kosten die gepaard gaan met een hoog ziekteverzuim?

Leidinggevenden zijn het meest betrokken bij het begeleiden van zieke medewerkers en kunnen het verzuim op hun afdeling beïnvloeden.

Deze workshop, praktisch en allesbehalve vrijblijvend, maakt u als werkgever, leidinggevende of staffunctionaris duidelijk hoe u verzuim positief kunt beïnvloeden. Zeker als u een sleutelrol bij de uitvoering van het verzuimbeleid vervult, is het belangrijk dat u zich (verder) bekwaamt in communicatieve en sociale vaardigheden. Uw eigen praktijksituatie wordt als uitgangspunt genomen, waarbij van u als deelnemer een actieve rol wordt verwacht.

Inhoud

Middels theoretische kennisoverdracht en praktische oefeningen, opdrachten en praktijksimulatie gaat u aan de slag met het ziekteverzuim in uw organisatie. In het programma komen onder meer de volgende onderdelen aan de orde:

Redenen om aan de slag te gaan met ziekteverzuim;

  • Verzuimbeleid;
  • Soorten verzuim;
  • Oorzaken en aanpak
  • Wet Poortwachter;
  • Gesprekstechnieken.

Interesse?

Deze workshop verzorgen wij in-company, op maat gemaakt voor uw organisatie. Dit binnen of buiten reguliere kantoortijden, bij u of bij u in de buurt op locatie.

Als u geïnteresseerd bent in deze in-company workshop, bel dan 0162 – 511558 voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.